Oleje chłodnicze

( ilość produktów: 9 )

 Tabela porównawcza olejów

Oleje chłodnicze, do klimatyzacji

Olej chłodniczy spełnia w instalacji dwie role. Pierwszą jest oczywiście zapewnienie odpowiedniego filmu smarnego i redukcja tarcia pomiędzy poszczególnymi elementami mechanicznymi układu. Dzięki temu komponenty te działają płynnie, a proces ich zużycia przebiega powoli. Ponadto oleje chłodnicze zapewniają także odprowadzenie ciepła generowanego podczas pracy systemu. Ze względu na dominację określonych składników, produkty te podzielić można na dwie zasadnicze grupy - oleje mineralne i syntetyczne.

Olej chłodniczy a czynnik roboczy w instalacji

Kryteriów doboru oleju chłodniczego jest kilka: zastosowanie systemu, jego wydajność, a także - co istotne - wykorzystywany czynnik chłodniczy. Jest to aspekt kluczowy, gdyż olej ma bezpośredni kontakt z medium chłodniczym i w niewielkiej części może krążyć wraz z nim w układzie. Dlatego też ważne jest aby zawsze używać oleju tego samego rodzaju jak pierwotnie użyty przez producenta sprężarki.

Oleje mineralne stosowane z czynnikami z grupy CFC i HCFC tworzone są głównie na bazie naftenu, parafiny lub mieszanin parafiny i alkilobenzenu. Produkty te nie rozpuszczają za to nowych czynników chłodniczych z grupy HFC. W ich przypadku używa się olejów syntetycznych różnego typu: polieter winylu (PVE) poliester fenylu (PPE), glikol polialkilenowy (PAG) lub olej poliestrowy (POE). Zalanie układu pracującego z czynnikiem HFC nieodpowiednim lub zanieczyszczonym olejem może spowodować pogorszenie smarowania sprężarki, zatkanie kapilary, a nawet uszkodzenie całego systemu.

Wysokiej jakości oleje do klimatyzacji dostępne w Elgracool

W asortymencie hurtowni klimatyzacyjnej Elgracool dostępne są oleje chłodnicze znanych marek. Obszar ich zastosowań to szeroko pojęte chłodnictwo i klimatyzacja, w tym również klimatyzacja samochodowa. Przy każdym produkcie znaleźć można wyraźną informację, z jakimi czynnikami roboczymi współpracuje. W ramach tej kategorii dostępne są także oleje do pomp próżniowych używanych w chłodnictwie przemysłowym i domowym.

pixel