Manometry i próżniomierze

( ilość produktów: 9 )

Manometry i próżniomierze

Stosowane w chłodnictwie manometry służą do pomiaru ciśnienia czynnika w instalacji, a co za tym idzie diagnozowania jej aktualnego stanu a także do precyzyjnego dawkowania napełnienia klimatyzacji lub układu chłodniczego. Pomiar ciśnienia w manometrach odbywa się w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego to jest poprzez porównanie do ciśnienia otoczenia. Zatem wskazywane ciśnienie określane jest jako ciśnienie względne.

Rodzaje manometrów oraz próżniomierzy (znanych też jako wakuometry) z uwagi na budowę i zasadę działania dzielimy na: manometry z rurką Bourdona, manometry puszkowe, manometry membranowe.

Manometr z rurką Burdona

W manometrze z rurką Bourdona jeden z końców owalnej w przekroju rurki przymocowany jest do obudowy urządzenia i zakończony jest gwintem przyłączeniowym. Drugi koniec rurki zakończony jest mechanizmem poruszającym wskazówką. Wskutek zmiany ciśnienia rurka bourdona ulega rozwinięciu (w przypadku manometru) lub zwinięciu (w przypadku próżniomierza). Za pośrednictwem mechanizmu łączącego odkształcającą się rurkę ze wskazówką, następuje prezentacja aktualnej wartości ciśnienia. Manometry tego typu stosuje się do pomiaru ciśnień mediów płynnych i gazowych, które nie są zanieczyszczone, zbyt lepkie lub gęste. Tego rodzaju substancje mogą w trakcie długotrwałego użytkowania spowodować deformację rurki jak i zatkanie układu pomiarowego, co może skutkować błędami pomiarowymi.

Manometr puszkowy

Manometry puszkowe stosuje się tylko do pomiaru suchych czynników gazowych o niskim ciśnieniu lub podciśnieniu. Ich zakresy pomiarowe mieszczą się z reguły w zakresie od minus 600 mbar do +600 mbar. Manometr tego typu zbudowany jest z dwóch membran połączonych ze sobą na całym obwodzie. Zasada działania jest taka, że w jednej z membran znajduje się otwór doprowadzający ciśnienie które oddziałuje na wewnętrzną stronę puszki, która na wskutek zmiany ciśnienia rozszerza się lub kurczy. Za pośrednictwem dźwigni ruch tego ugięcia przekłada się na ruch obrotowy wskazówki na tarczy manometru. Manometry puszkowe stosowane są głownie w niskociśnieniowych układach pneumatycznych, w pompach próżniowych, przy monitorowaniu stanu filtrów, a także innych układach gdzie panuje stosunkowo niskie ciśnienie ale wymagana jest duża precyzja pomiaru.

Manometr membranowy

Manometr membranowy to przyrząd do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, który zbudowany jest z kilku połączonych ze sobą cienkich płaskich lub falistych membran zaciśniętych pomiędzy dwoma kołnierzami. Membrana połączona jest z mechanizmem wskazówkowym manometru za pomocą ogniwa. Wzrost ciśnienia powoduje ugięcie membrany i za pomocą cięgna przeniesienie tego ruchu na ruch wskazówki. Manometry tego typu najczęściej stosuje się w dwóch rodzajach aplikacji. Po pierwsze: tam gdzie występują duże przeciążenia i częste zmiany lub pulsacje ciśnienia. Manometry membranowe pozwalają zabezpieczyć przed przeciążeniami do 10-krotności zakresu pomiarowego. Drugi obszar stosowania to praca z mediami ciekłymi lub gazami o dużej wilgotności w niskich obszarach ciśnienia mieszczących się w zakresie do 600 mbar gdzie zastosowanie manometru puszkowego nie jest możliwe.

Manometry REFCO

W ofercie sklepu elgracool.pl mamy manometry mieszkowe marki REFCO umożliwiające monitoring instalacji próżniowych. Są to niezwykle dokładne i odporne na nadciśnienie mierniki ciśnienia w różnych klasach dokładności.

Manometry glicerynowe

Niektóre manometry mogą być zalane gliceryną, która dodatkowo niweluje drgania wskazówki zapewniając dokładniejszy i bardziej stabilny odczyt jednocześnie wydłużając żywotność manometru. Śruba regulacyjna z tyłu obudowy pozwala na kalibrację przyrządu.

Przeznaczone do stosowania wraz z oprawami zaworowymi manometry z przyłączem dolnym z gwintem zewnętrznym 1/8” NPT po zastosowaniu dedykowanej pasty uszczelniającej Leak Lock EZ-125 pozwalają uzyskać bardzo wysoki stopień szczelności i pewności połączenia z oprawą.

Zakres pomiarowy manometrów w ofercie naszego sklepu mieści się w całym zakresie skali niezbędnej do pomiaru ciśnienia wszystkich aktualnie stosowanych czynników chłodniczych i podawany jest w powszechnie stosowanych jednostkach: bar, psi.

pixel