Czynnik chłodniczy

( ilość produktów: 16 )

 

  UWAGA:   Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. i jej nowelizacją z dnia 12 lipca 2017r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych: czynniki chłodnicze z grupy HFC (lista)  a także nienasycone (chloro)wodorofluory (załącznik nr 2 rozporządzenia UE 517/2017) sprzedajemy tylko przedsiębiorcom posiadającym stosowny certyfikat. Prosimy o podanie nr certyfikatu  w uwagach do zamówienia (zastrzegamy sobie prawo żądania przesłania skanu tego dokumentu). W przypadku firm handlowych z branży HVACR prosimy o przesłanie wypełnionego oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego czynnika do dalszej odprzedaży (formularz).

  Dane techniczne czynników chłodniczych

Czynniki chłodnicze

Czynnikiem chłodniczym albo czynnikiem ziębniczym nazywamy substancję, która wrząc w niskich temperaturach i przy niskim ciśnieniu odbiera energię, a więc ciepło ze swojego otoczenia, a następnie w wyższej temperaturze i przy wyższym ciśnieniu w procesie skraplania oddaje tę energię do otoczenia (na zewnątrz układu chłodniczego). Wszystkie one powinny co do zasady pracować w tzw. obiegu zamkniętym, jednakże z uwagi na występujące awarie, a także w trakcie budowania nowych systemów, konieczne jest napełnianie układów nowym lub regenerowanym czynnikiem. Oferujemy pełną gamę produktów obejmującą czynniki z grupy HFC (hydrofluorowęglowodory) (do tej grupy należą między innymi R134A, R404A, R407C, R410A, R507, R422D, R417A) - substancje o zerowym wskaźniku zubożania warstwy ozonowej ODP (Ozone Depleting Potential) i średniowysokim wskaźniku GWP (Global Warming Potential) -będące bardziej ekologiczną alternatywą dla czynników z grupy CFC oraz HCFC, oraz naturalne czynniki chłodnicze w tym czynniki węglowodorowe R600a (Izobutan) czy R290 (Propan). Do ich transportu i przechowywania wykorzystuje się specjalistyczne butle do „freonów”, a także specjalne butle dwuzaworowe do odzysku zużytych czynników.

pixel