Czynnik chłodniczy

( ilość produktów: 17 )

 

  UWAGA:   Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. i jej nowelizacją z dnia 12 lipca 2017r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych: czynniki chłodnicze z grupy HFC (lista)  a także nienasycone (chloro)wodorofluory (załącznik nr 2 rozporządzenia UE 517/2017) sprzedajemy tylko przedsiębiorcom posiadającym stosowny certyfikat. Prosimy o podanie nr certyfikatu  w uwagach do zamówienia (zastrzegamy sobie prawo żądania przesłania skanu tego dokumentu). W przypadku firm handlowych z branży HVACR prosimy o przesłanie wypełnionego oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego czynnika do dalszej odprzedaży (formularz).

  Dane techniczne czynników chłodniczych

Czynniki chłodnicze

Czynnikiem chłodniczym albo czynnikiem ziębniczym nazywamy substancję, która wrząc w niskich temperaturach i przy niskim ciśnieniu odbiera energię, a więc ciepło ze swojego otoczenia, a następnie w wyższej temperaturze i przy wyższym ciśnieniu w procesie skraplania oddaje tę energię do otoczenia (na zewnątrz układu chłodniczego). Wszystkie one powinny co do zasady pracować w tzw. obiegu zamkniętym, jednakże z uwagi na występujące awarie, a także w trakcie budowania nowych systemów, konieczne jest napełnianie układów nowym lub regenerowanym czynnikiem.

W naszym sklepie oferujemy pełną gamę produktów obejmującą czynniki z grupy HFC (hydrofluorowęglowodory): do tej grupy należą między innymi tradycyjne mieszaniny R134A, R404A, R407C, R410A, R507, R422D, R417A - substancje o zerowym wskaźniku zubożania warstwy ozonowej ODP (Ozone Depleting Potential) i średniowysokim wskaźniku GWP (Global Warming Potential), będące bardziej ekologiczną alternatywą dla czynników z grupy CFC oraz HCFC, oraz naturalne czynniki chłodnicze, w tym czynniki węglowodorowe R600a (Izobutan) czy R290 (Propan).

Do stosowania i przechowywania substancji kontrolowanych jakimi sa czynniki chłodnicze wykorzystuje się specjalistyczne butle do „freonów”, a także specjalne butle dwuzaworowe do odzysku zużytych czynników.

Zmiany na rynku czynników chłodniczych

W przemysłowych urządzeniach chłodniczych, transporcie chłodniczym, w klimatyzacji i segmencie pomp ciepła z uwagi na stałą presję na ograniczanie negatywnego wpływu czynników chłodniczych na dewastację środowiska od lat stosuje się coraz powszechniej mieszaniny o coraz niższym wskaźniku niszczenia warstwy ozonowej. Ideałem pod tym względem jest R290 - czynnik o zerowym wskaźniku ODP - coraz powszechniej stosowany w pompach ciepła a także w przemysłowych urządzeniach chłodniczych małej i średniej mocy i domowych chłodziarkach.

Do grupy naturalnych czynników chłodniczych należą także R744, czyli popularny dwutlenek węgla, R717 czyli amoniak (z uwagi na poważne rygory bezpieczeństwa stosowany jedynie w dużym chłodnictwie przemysłowym) oraz R600 czyli tzw. izobutan. Chłodziarki domowe od kilku lat wyposażane są głownie w sprężarki prujące na ten czynnik chłodniczy.

Jakie czynniki dla klimatyzacji

Sprzedaż czynników chłodniczych dla klimatyzacji ciągle jest zdominowana przez substancje z grupy HFC to jest przede wszystkim R410a i R32 chociaż presja związana z ograniczaniem negatywnego wpływu substancji na ochronę środowiska powoduje coraz większy udział czynników naturalnych (głównie R290) w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

pixel