Kto może zainstalować klimatyzator?

2023-11-24
Kto może zainstalować klimatyzator?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na zakup klimatyzatora do domu lub biura. Urządzenie to korzystnie wpływa na komfort codziennego życia oraz pomaga w utrzymaniu zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniu. Montaż klimatyzacji powinien być przeprowadzony z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Właśnie dlatego w tym aspekcie warto postawić na wsparcie profesjonalistów. Sprawdź, kto może zainstalować klimatyzator i kiedy możesz zrobić to we własnym zakresie.

Image by pressfoto on Freepik

Ustawa f-gazowa

Kluczowym dokumentem określającym to, kto może zainstalować klimatyzację i z czym to się wiążę, jest tzw. Ustawa f-gazowa. Jej zapisy określają potrzebę wycofania z użytku fluorowanych gazów cieplarnianych. Ponadto ustawa wskazuje też na to, że wybrane urządzenia mogą być instalowane tylko przez podmioty posiadające niezbędny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Co do zasady, większość współcześnie stosowanych klimatyzatorów (w tym klimatyzatory ścienne typu split) powinna być montowana przez osoby uprawnionego instalatora z branży klimatyzacji z dedykowanymi uprawnieniami potwierdzonymi faktem posiadania certyfikatu .

Uprawnienia konieczne do montażu klimatyzacji

W Polsce podmiotem odpowiadającym za certyfikację firm zajmujących się układami klimatyzacji jest Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych podmiot ten wydaje bezterminowe certyfikaty dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze: montażu klimatyzacji, serwisowaniu, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych. W związku z tym należy zweryfikować, czy dany podmiot posiada certyfikat. Jeżeli nie, a urządzenie zostało zainstalowane z naruszeniem rozporządzeń unijnych, to może zostać nałożona kara finansowa na instalatora konkretnego urządzenia oraz na użytkownika.

Wymagania związane z montażem klimatyzacji

Zapisy wspomnianej ustawy wskazują na formalne wymogi związane z montażem klimatyzacji. Za ich wypełnienie odpowiada firma zajmująca się montażem. Poniżej przedstawiamy czynności, które należy wykonać w przypadku instalacji klimatyzatora.

Założenie karty urządzenia

Urządzenia zawierające więcej niż 3 kilogramy czynnika chłodniczego lub lub więcej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej zwanych F-gazami, należy rejestrować w Centralnym Rejestrze Operatorów. Obowiązkiem jest założenie tak zwanej karty urządzenia. Kartę urządzenia należy założyć w terminie do 15 dni roboczych od momentu zakończenia instalacji klimatyzatora. Rejestracja urządzenia warunkowana jest przez przepisy ustawy. Ponadto w karcie powinny znaleźć się wpisy dotyczące samej instalacji oraz kontroli szczelności urządzenia wpisane przez montera z uprawnieniami.

Wpis na karcie

W przypadku wykonywania prac serwisowych i naprawczych wymagających rozszczelnienia układu, oraz przeprowadzenia okresowych kontroli szczelności układu, należy dokonywać nowego wpisu w karcie urządzenia. Takiego wpisu może dokonać tylko osoba z certyfikatem. Uprawnienia f-gazowe to tzw. certyfikat dla personelu.

Przeprowadzanie regularnych kontroli układów chłodzących

Obowiązkiem jest przeprowadzanie regularnych kontroli w ramach sprawdzania szczelności układu i jego prawidłowej pracy. Ich częstotliwość różni się w zależności od ilości czynnika chłodniczego w układzie. W ustawie zostały określone konkretne częstotliwości przeprowadzenia kontroli szczelności w zależności od tego ile klimatyzator zawiera substancji kontrolowanych.

Czynności wykonywane wyłącznie przez osoby z uprawnieniami

Wszelkie czynności związane z obsługą klimatyzatora, jego instalacją, serwisem i naprawą, powinny być wykonywane przez osoby posiadające certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z zapisami ustawy. Odstępstwo od tej reguły może powodować kary finansowe.

Czy możesz zainstalować klimatyzator samemu?

Istnieje jeden wyjątek, w którym można dokonać instalacji klimatyzatora we własnym zakresie. Dotyczy to urządzeń hermetycznie zamkniętych (głownie tzw. urządzenia przenośne) gdy podczas montażu klimatyzacji nie ma bezpośredniego dostępu do czynnika chłodniczego. To ograniczona liczba urządzeń, ale z doświadczenia wiemy, że nawet przy nich warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy zajmującej się montażem klimatyzacji.

Zaufaj profesjonalistom

W przypadku instalacji klimatyzatora, serwisu czy też demontażu jednostki, rekomendujemy skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych firm posiadających certyfikaty. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto w ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Wysokiej jakości klimatyzatory oraz komponenty, akcesoria i części zamienne znajdziesz w naszej ofercie. Dzięki nim montaż klimatyzacji będzie jeszcze prostszy.

pixel