Sprężarki chłodnicze

( ilość produktów: 119 )

Sprężarki chłodnicze

Sprężarki chłodnicze

Sprężarka chłodnicza to jeden z najważniejszych elementów układu klimatyzacyjnego i chłodniczego. Od niego zależy wydajność i sprawność całej instalacji, w związku z czym należy ją starannie dobierać stosownie do warunków panujących w danym pomieszczeniu lub urządzeniu z uwzględnieniem potrzeb energetycznych i przebiegu całego procesu chłodniczego. Mamy świadomość, jak różne potrzeby mają pod tym względem nasi klienci, dlatego proponujemy duży wybór rozmaitych sprężarek chłodniczych o szerokich zakresach pracy, różnych budowach, zastosowaniach i sposobach pracy. Nasza oferta obejmuje zarówno niewielkie tłokowe sprężarki chłodnicze przeznaczone do małych urządzeń sklepowych i domowych, jak i większe urządzenia, które z powodzeniem można wykorzystać nawet w rozbudowanych, przemysłowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. W naszej ofercie znajdziesz m.in. sprężarki chłodnicze hermetyczne i półhermetyczne; tłokowe i spiralne; sprężarki rotacyjne i sprężarki śrubowe o bardzo wysokiej wydajności chłodniczej - dzięki czemu łatwo wybierzesz taką sprężarkę, która w pełni odpowiada Twoim wymaganiom i warunkom panującym w danym środowisku.

Co to jest sprężarka chłodnicza?

Sprężarka chłodnicza to urządzenie, które jest częścią układu chłodzenia w różnego rodzaju urządzeniach i maszynach. Jej głównym zadaniem jest sprężanie czynnika chłodniczego, co prowadzi do wzrostu jego temperatury i ciśnienia. Para czynnika chłodniczego trafia do sprężarki z parownika. Sprężony w sprężarce czynnik jest przekazywany do skraplacza, gdzie zamienia się w ciecz pod wysokim ciśnieniem po czym tłoczony jest dalej do parownika. Tam za pośrednictwem elementu termostatycznego następuje rozprężanie w trakcie którego nasypuje gwałtowny spadek ciśnienia i w konsekwencji obniżenie temperatury . Schłodzony parownik odbiera ciepło z otoczenia. Sprężarka chłodnicza jest niezbędna, aby cały obieg chłodzenia mógł się odbywać poprawnie. Działa na zasadzie sprężania czynnika chłodniczego, co umożliwia przekształcenie go z fazy gazowej w ciekłą .W zależności od zastosowania, sprężarka chłodnicza może mieć różną budowę i zasady działania. Jednak niezależnie od tego, sprężarka pełni kluczową rolę w procesie chłodniczym, umożliwiając utrzymanie odpowiedniej temperatury i efektywność działania urządzen chłodniczych.

Jaka przemiana zachodzi w sprężarce chłodniczej ?

W sprężarce zachodzi proces sprężania który ma na celu zmianę stanu skupienia czynnika chłodniczego, podniesienie jego potencjału energetycznego a także powoduje przepływ czynnika chłodniczego w całym układzie od sprężarki przez skraplacz do parownika i z powrotem do sprężarki. Podczas cyklu pracy sprężarki, energia mechaniczna jest wykorzystywana do zwiększenia ciśnienia gazu, jego zamianę z postaci gazowej w postać ciekłą - powodując jednocześnie znaczący wzrost temperatury czynnika chłodzącego.

Jakie są rodzaje sprężarek?

Na rynku dostępnych jest kilka głównych rodzajów sprężarek chłodniczych, które różnią się zastosowanymi technologiami i wydajnością. Jednym z najbardziej powszechnych typów jest sprężarka tłokowa, która korzysta z ruchu tłoka do sprężania par czynnika chłodniczego. Jest to jak dotychczas najbardziej ekonomiczny i rozpowszechniony rodzaj sprężarek w urządzeniach chłodniczych małych i średnich wydajności. Kolejnym rodzajem jest sprężarka wirowa w której sprężanie czynnika chłodniczego następuje przez wykorzystanie ruchu obrotowego wirnika. Sprężarki wirowe są bardziej zaawansowane technologicznie i bardziej wydajne niż sprężarki tłokowe, jednak są również bardziej złożone technologicznie a co za tym idzie droższe w produkcji . Innym popularnym typem sprężarki jest sprężarka śrubowa. Tu przepływ czynnika chłodniczego następuje przez współpracę dwóch wirników o przeciwnie skręconych żebrach. Sprężarki śrubowe są jednymi z najbardziej efektywnych jednostek na rynku z racji jednak swojej ceny używane w urządzeniach chłodniczych o większych wydajnościach. Kolejnym rodzajem sprężarek są sprężarki spiralne stosowane zarówno w chłodnictwie jak i klimatyzacji a także w pompach ciepła. Sprężarki półhermetyczne to urządzenia o z reguły znacznie wyższej wydajności stosowane generalnie w chłodnictwie przemysłowym. Wybór sprężarki zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika, biorąc pod uwagę zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne.

Jakie elementy wpływają na dobór sprężarki ?

Przy wyborze sprężarki w zależności od zastosowań kierujemy się kilkoma podstawowymi elementami. Bierzemy pod uwagę zastosowanie (niskie czy wysokie temperatury pracy ), wymaganą wydajność oraz to z jakimi czynnikami chłodniczymi pozwala pracować dana jednostka. Ważna jest oczekiwana temperatura w komorze lub meblu chłodniczym lub w przypadku klimatyzacji, wydajność jednostki do której sprężarkę zastosowano. Jednostka musi być także poprawnie dobrana do skraplacza aby ciśnienie tłoczenia i ciśnienie na ssaniu nie było zbyt wysokie i odpowiadało wymaganiom .

pixel