Zasady zwrotów

ZWROTY TOWARU - PRAWO DO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy  (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila) 21.Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zwrotu, dostępnego na podstronie: Moje konto.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu - produkt powinniśmy otrzymać w takim stanie w jakim otrzymał go Kupujący. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzyskania odszkodowania od Kupującego za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek jej niewłaściwego sprawdzania (art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta). Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu

9. Przyjmujemy zwrot zakupionych (wraz z czynnikiem) butli do 6 miesięcy od daty zakupu. Po tym okresie, o ile butla na czynnik chłodniczy posiada nadal ważną legalizacje na co najmniej 6 kolejnych miesięcy możemy „odkupić” butlę jednak w wartości pomniejszonej o 0,10 zł za każdy dzień użytkowania butli. Prosimy wcześniej o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

pixel