Wzierniki cieczy

( ilość produktów: 8 )

Do czego służą wzierniki cieczy w układzie chłodniczym?

Niezwykle istotnym dla instalatora elementem układu chłodniczego jest wziernik cieczy. Za jego pomocą, obserwując czy pojawiają się w nim pęcherzyki, można wstępnie ocenić stan instalacji. W zasadzie każdy budowany układ chłodniczy powinien zostać wyposażony we wziernik przepływu z chemicznym indykatorem wilgoci. Wziernik najczęściej jest zamontowany na przewodzie cieczowym bezpośrednio przed elementem dławiącym. Tylko ciekły czynnik, pozbawiony pęcherzyków, gwarantuje prawidłowe działanie zarówno elementu termostatycznego jak i całego układu. Pęcherzyki pary są efektem pierwotnego lub wtórnego niedoboru czynnika chłodniczego w układzie.

Niedostateczne napełnienie instalacji jest przyczyną pierwotnego niedoboru, natomiast przyczyną wtórnego niedoboru są zazwyczaj następujące przyczyny: 

-Straty ciśnienia w przewodzie cieczowym, w elementach armatury, filtrach-odwadniaczach i innych częściach składowych instalacji (a więc opory przepływu),
-Nadmierna wymiana ciepła między przewodem cieczowym, a pomieszczeniem przez które jest on przeprowadzony powoduje częściowe odparowywanie ciekłego czynnika,( niewłaściwa izolacja rurociągów),
-Zbyt duża różnica wysokości (i związane z tym straty ciśnienia) między skraplaczem a parownikiem,
-Zassanie dużej ilości czynnika do parownika wynikające z jego silnego oszronienia.  

Aby zapobiec tym problemom należy przeciwdziałać powstawaniu strat ciśnienia, likwidować przyczyny dławienia, niedrożności, poprawnie izolować przewody cieczowe i elementy armatury lub też obniżyć temperaturę w skraplaczu.  

Znajdujące się w naszej ofercie wzierniki firmy Castel są standardowo wyposażone w chemiczny wskaźnik (indykator) wilgoci. Kolory prezentowany przez wskaźnik oznaczają następujące stany czynnika (niezależnie od rodzaju i temperatury czynnika): 

-Kolor zielony – czynnik suchy

-Kolor żółty – czynnik zawilgocony

pixel