Termostatyczne zawory rozprężne

( ilość produktów: 15 )

Zawory termostatyczne

Jednym z najważniejszych elementów automatyki chłodniczej którego zadaniem jest utrzymanie na stałym poziomie wymaganej temperatury jest element dławiący, który powinien tak regulować przepływ aby zachować równowagę miedzy ilością wtryskiwanego czynnika a ilością pary odsysanej z wymiennika przez sprężarkę . Tą rolę w układzie chłodniczym mogą pełnić : rurka kapilarna, automatyczny zawór rozprężny, termostatyczny zawór rozprężny, elektroniczny zawór rozprężny , zawór pływakowy niskiego lub wysokiego ciśnienia .

Zawór termostatyczny steruje ilością czynnika dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania par .W celu realizacji swojego zadania TZR wyposażony jest w element sterujący , którego czujnik ( w postaci metalowej bańki ) umocowany na końcu parownika mierzy rzeczywistą temperaturę przegrzania wypływających par czynnika .Istnieje kilka sposobów napełnienia czujnika a więc : parowo-cieczowe ( określane jako napełnienie typu MOP maksymalne ciśnienie robocze Maximum Operating Pressure) ; napełnienie cieczowe ; napełnienie absorbcyjne . W zależności od rodzaju napełnienia uzyskuje się różne charakterystyki pracy zaworu w zakresie jego czułości , bezwładności , preferowanych temperatur pracy, zakresu wydajności.

W naszej ofercie znajdziecie zawory termostatyczne z wymienną dyszą firmy Danfoss , produkowane z przyłączami śrubunkowymi lub do lutowania w zakresie temperatur od -60°C do +50°C oraz wydajności nominalnej do kilkunastu kW oraz zespoły dysz z filtrami których wydajność nominalna jest określana przy: temperaturze parowania te = +5°C dla zakresu N (–40 - 10°C) i te = -30°C dla zakresu B (–60 - –20°C)Temperaturze skraplania tc = +32°C Temperaturze czynnika przed zaworem tl = +28°C

Aby zapewnić sobie prawidłowe działanie zaworu rozprężnego, należy dokładnie przestrzegać zasad dotyczących montażu a szczególnie dotyczących miejsca i sposobu zamocowania czujnika , sposobu montażu przewodu rurki wyrównującej ciśnienie a także reżimów w trakcie lutowania ( zabezpieczenie zaworu przed przegrzaniem w trakcie tej operacji ) .

pixel