Regulamin

Szanowny kliencie! Przeczytaj! To Bardzo Ważne!

Przy odbiorze przesyłki (firma kurierska DPD , DHL, etc.) prosimy sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania i czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona w czasie  transportu . W razie podejrzenia uszkodzenia zawartości , złóż od razu reklamację kurierowi i zażądaj wypisania protokołu szkody lub odmów odebrania przesyłki  wpisując do listu przewozowego jako przyczynę: uszkodzenie  przesyłki. Spisany protokół jest dla nas podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej u Przewoźnika

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy ELGRA W. E. Kubik Sp. Jawna, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.elgracool.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Dane firmy prowadzącej sklep internetowy : ELGRA W. E. Kubik Sp. Jawna ul.Kępska 21, 45-129 Opole, NIP 754-027-21-77, Regon 530573116, KRS 0000045699.

2. Wysyłka towaru realizowana jest dla zamówień od 15zł brutto (bez kosztów transportu). Minimalna wartość zamówienia spoza UE wynosi 50 EUR/USD. Z powodu przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, nie sprzedajemy osobom fizycznym (jedynie firmom) z tego obszaru. .

3. Zamówienia za pobraniem realizowane są od kwoty 50zł brutto (bez kosztów transportu).

4. W związku ze zmianami i postępem technologicznym wygląd niektórych towarów może się  nieco różnić od przedstawionych w naszym sklepie zdjęć.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez ELGRA W.E.Kubik Sp. Jawna na stronach sklepu internetowego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ELGRA W.E. Kubik Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

9. Płatność za zamówiony towar może nastąpić według metody wybranej przy składaniu zamówienia lub ustalonej ze Sprzedającym. W przypadku płatności dokonywanych z banków spoza UE koszty banków pośredniczących pokrywa nabywca (OUR).

10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

11. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Wysyłka niektórych towarów może zostać przez obsługę sklepu ograniczona do konkretnych przewoźników.

12. Koszty przesyłki są doliczane do faktury w osobnej pozycji: transport. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je ELGRA W.E. Kubik Sp. Jawna, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na ELGRA W.E. Kubik Sp. Jawna.

ZWROTY NIEODEBRANYCH PRZESYŁEK

13. Jeśli zrealizowane zamówienie wróci do nas (nie zostanie podjęte w terminie, odmówisz jego przyjęcia itp.) ewentualne drugie zamówienie, które złożysz będziesz musiał potwierdzić telefonicznie. Zaznaczamy, że nie przewidujemy dalszej współpracy z Klientami, którzy nie odebrali dwóch przesyłek w historii swoich zamówień.

GWARANCJE I REKLAMACJE

14. Towary oferowane w sklepie internetowym ELGRA W.E.Kubik Sp. Jawna są objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy o ile w opisie towaru nie określono inaczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży (jeśli nie wystawiono karty gwarancyjnej). Postanowienie to nie ogranicza jednak praw konsumenta (klienta indywidualnego) do uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 Maja 2014 r. o prawach konsumenta.

15. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z ELGRA W.E.Kubik Sp. Jawna w celu uzgodnienia sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych. Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami reklamacyjnymi, które nie były wcześniej awizowane i zostały wysłane na nasz koszt lub za pobraniem . 

16. W celu zgłoszenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dokumentu zakupu (w przypadku sprzedaży na paragon - bezwzględnie oryginału) oraz karty gwarancyjnej o ile do produktu została dodana. W przypadku niektórych produktów (sprężarki, agregaty itp.) poprosimy o wypełnienie specjalnego protokółu  dostępnego w zakładce: pliki do pobrania

17.W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji. 18. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane w dniu odbioru przesyłki lub najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

ZWROTY TOWARU - PRAWO DO ODSTAPIENIA OD UMOWY

19.Kupującemu, będącemu konsumentem, lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

20.W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy  (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).

21.Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w zakładce : pliki do pobrania

22. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

23.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

24.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

25.Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu - produkt powinniśmy otrzymać w takim stanie w jakim otrzymał go Kupujący . Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

26.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

27.Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzyskania odszkodowania od Kupującego za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek jej niewłaściwego sprawdzania (art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta). Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Sklep elgracool.pl informuje, że korzysta z usługi „Zaufane opinie” świadczonej przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.       

pixel