Na czym polega przegląd klimatyzacji stacjonarnej i jak często go wykonać?

2024-07-01
Na czym polega przegląd klimatyzacji stacjonarnej i jak często go wykonać?

Dlaczego warto czyścić klimatyzację w domu?

Poprawnie podłączona klimatyzacja jest niemal bezobsługowa. Jednakże proces chłodzenia powietrza w klimatyzatorze związany jest z wytrącaniem wilgoci zawartej w obrabianym powietrzu i osadzaniem jej na powierzchni parownika a następnie zbieraniem w tacy ociekowej. Nieprawidłowe działanie procesu osuszania jednostki po zakończonym cyklu chłodzenia a także nieskutecznie działająca instalacja odprowadzania skroplin może stanowić zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i dla ludzi w nim mieszkających.

Zarówno wilgotne powietrze z otoczenia jak i stojąca, nieodprowadzona w prawidłowy sposób woda z klimatyzatora, tworzy warunki do rozwoju mikroorganizmów. Trzeba temu zapobiegać, systematycznie czyszcząc klimatyzację.

Obraz autorstwa Freepik

Jak często należy czyścić klimatyzację domową?

Serwis klimatyzacji domowej warto przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku. Z jednej strony daje to rękojmię niezawodnej pracy urządzenia, z drugiej umożliwia zachowanie wydłużonej gwarancji, która coraz częściej wynosi nawet 5 lat.

Co trzy miesiące należy czyścić filtry klimatyzatora. Jest to stosunkowo prosta czynność którą samodzielnie może wykonać użytkownik przy pomocy odkurzacza i ciepłej czystej wody.

Czyszczenie filtrów klimatyzacji domowej jest stosunkowo proste, a dostęp do nich dość łatwy. W przypadku urządzeń naściennych, wystarczy podnieść panel czołowy, wyjąć siatkowe filtry, odkurzyć je przy pomocy odkurzacza, po czym przepłukać pod bieżącą wodą. Przed ponownym założeniem bezwzględnie należy filtr osuszyć.

Korzyści z regularnego czyszczenia klimatyzacji

 • Regularne czyszczenie klimatyzacji domowej pozwala utrzymać urządzenie we właściwym stanie technicznym co zapobiega niespodziewanym awariom.

 • Czyste wymienniki zabiegają obniżeniu wydajności klimatyzatora i zwiększeniu zużycie energii.

 • Likwidacja zagrożeń wynikających z namnażania się drobnoustrojów w brudnym i wilgotnym środowisku

Obraz autorstwa senivpetro na Freepik

Serwis klimatyzacji domowej - na czym polega

Weryfikacja działania wszystkich funkcji klimatyzatora

Po włączeniu jednostki, przy użyciu pilota dokonujemy kontroli poszczególnych trybów pracy, jeżeli nie ma żadnych nieprawidłowości - można przystąpić do dalszych czynności:

Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej

Ważnym elementem w trakcie przeglądu jest sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej – należy sprawdzić wszystkie przewody zasilające i sterujące, czy nie noszą oznak uszkodzeń i przetarć, czy są prawidłowo dokręcone. Po uruchomieniu urządzenia można wykonać pomiary elektryczne np. pobór prądu sprężarki.

Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

Sprawdzana jest szczelność układu chłodniczego i w razie potrzeby przeprowadza się napełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodzącym.

Czyszczenie wymienników ciepła i tacy ociekowej

Jedną z najważniejszych operacji jest czyszczenie wymienników, zarówno skraplacza w jednostce zewnętrznej jak i parownika w jednostce wewnętrznej

Odgrzybianie klimatyzacji domowej

Jeśli klimatyzator domowy nie jest odpowiednio często czyszczony i konserwowany, może dojść do jego zagrzybienia. Wówczas powinniśmy po oczyszczeniu wszystkich elementów urządzania, przeprowadzić procedurę dezynfekcji przy pomocy specjalistycznych preparatów o działaniu biobójczym. Czynność tą należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością ściśle przestrzegając zaleceń producenta preparatu.

Kiedy jest potrzebny serwis klimatyzacji

Oznaki konieczności przeglądu klimatyzatora

 • Serwis klimatyzacji domowej jest niezbędny, gdy zauważysz symptomy problemów z działaniem urządzenia.

 • Problemy mogą się pojawić, gdy klimatyzator wydmuchuje ciepłe powietrze lub nawiewa powietrze złej jakości, czujemy nieprzyjemny zapach

 • widoczne na elewacji lub ścianie ślady wilgoci wskazują na problemy z instalacją odprowadzania skroplin.

Koszty i wykonawcy serwisu klimatyzacji

Ile kosztuje przegląd okresowy klimatyzacji domowej

 • Cena jednego przeglądu klimatyzatora wynosi aktualnie od 150 do 300 zł.

 • Koszt wykonania przeglądu klimatyzacji uzależniony jest od kilku czynników. Ważne są tutaj takie czynniki jak umiejscowienie jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej, stopień skomplikowania instalacji skroplin, aktualny stan wymienników, ale także czynniki niezależne od samego urządzenia a racze związane z rynkiem usług, a więc przede wszystkim: podaż usług w danej lokalizacji, dostępność firm serwisowych, odległość (koszty dojazdu), a także pora roku. Z pewnością łatwiej nam będzie znaleźć korzystną ofertę poza letnim sezonem kiedy większość firm jest przeciążona pracą.

Komu można zlecić serwis klimatyzacji?

 • Serwis klimatyzacji zawsze najlepiej powierzyć specjalistom. Najlepszą opcją jest powierzenie tego zadania firmie instalującej urządzenie, która z jednej strony zna budowę całej instalacji, a z drugiej strony, jest odpowiedzialna za jej prawidłowe funkcjonowanie w całym okresie użytkowania. Już na etapie wyboru wykonawcy warto umawiać się z instalatorem na przyszłą opiekę serwisową. Może to mieć pozytywny wpływ na zaproponowane stawki za montaż jak i za planowane przeglądy okresowe.

Podsumowanie

Wnioski z artykułu o przeglądzie klimatyzacji stacjonarnej

 • Serwis klimatyzacji domowej jest ważnym elementem dbałości o niezawodność pracy samego urządzenia jak i dbania o jakość powietrza w pomieszczeniach.

 • Szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, które elementy konserwacji klimatyzacji są najważniejsze. Trzeba dopilnować, aby podczas czynności serwisowych przeprowadzono wszystkie procedury, od czyszczenia do dezynfekcji jednostki środkiem bakteriobójczym, które gwarantują czyste powietrze w pomieszczeniach.

 • Regularne wykonywanie czyszczenia klimatyzacji domowej zapobiega wzrostowi poboru prądu i spadkowi wydajności wymiennika.

pixel