Awarie systemów klimatyzacyjnych i jak im zapobiegać

2024-03-28
Awarie systemów klimatyzacyjnych i jak im zapobiegaćKlimatyzacja w domu czy biurze jest nieocenionym udogodnieniem w radykalny sposób poprawiającym komfort naszego funkcjonowania. Jednak jak każde urządzenie techniczne, systemy klimatyzacyjne narażone są na różnego rodzaju problemy eksploatacyjne i awarie. Wynikają one nie tylko ze zdarzających się wad fabrycznych samego urządzenia ale również z błędów popełnionych podczas montażu i budowy całej instalacji. Przyczyną problemów może być także nieprawidłowa eksploatacja lub brak właściwej opieki serwisowej.

Zgodnie z żądaniem producenta sprzętu zagrożonym utratą gwarancji jak i w zgodzie z dobrą praktyka należy zadbać o stałe i regularne dokonywanie przeglądów serwisowych w ramach których poza procedurami higienicznymi wyszkolony personel powinien sprawdzić stan techniczny jednostki klimatyzacyjnej, szczelność instalacji, jakość i parametry pracy układu chłodniczego a w razie potrzeby z wyprzedzeniem naprawić lub wymienić elementy mogące spowodować awarię w przyszłości.

Obraz autorstwa senivpetro na Freepik

Klimatyzator nie chce się uruchomić

Jednym z najczęstszych problemów, którym mogą ulec systemy klimatyzacyjne, jest brak możliwości uruchomienia urządzenia. W takim przypadku, w pierwszej kolejności należy sprawdzić stan bezpieczników, a także – baterii w pilocie. Ta prozaiczna przyczyna „braku możliwości uruchomienia urządzenia” – bardzo często jest przyczyną zbędnych zgłoszeń serwisowych.

Problemem może być również niski poziom czynnika chłodniczego lub jego brak. Czynnik chłodniczy odpowiada za proces wymiany ciepła między jednostką zewnętrzną a wnętrzem pomieszczenia. Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego obniża efektywność działania całego systemu a jego brak spowodowany wyciekiem może doprowadzić do totalnego zatrzymania pracy klimatyzatora.

Warto pamiętać, że każdy system klimatyzacyjny jest narażony na awarie, nawet nowoczesne klimatyzatory. Regularna kontrola stanu urządzenia mogą zapobiec wielu poważnym problemom i długotrwałym przerwom w działaniu. W przypadku jakichkolwiek problemów z klimatyzacją domową lub biurową warto skorzystać z profesjonalnie wykonanego serwisu klimatyzacji. Specjaliści potrafią szybko znaleźć źródło problemu i skutecznie go usunąć, co pozwoli nam cieszyć się chłodnym powietrzem w upalne dni.

Słaba wydajność klimatyzacji

Zdecydowanie, jednym z najczęściej występujących problemów z klimatyzacją jest słaba wydajność chłodzenia. Pojawia się ona w wyniku różnych awarii, które mogą dotknąć systemy klimatyzacyjne.

Przyczynami obniżonej wydajności mogą być :

· Uszkodzenie lub zanieczyszczenie skraplacza, który odpowiada za odprowadzanie ciepła na zewnątrz, może obniżyć efektywność układu klimatyzacji. Ten sam skutek może powodować uszkodzony wentylator jednostki zewnętrznej

· Uszkodzenie wentylatora w jednostce wewnętrznej prowadzi do słabego przepływu powietrza i niewystarczającego chłodzenia.

· Nieprawidłowa praca zaworów termostatycznych. Uszkodzenie tego elementu może prowadzić do problemów z przepływem czynnika chłodzącego i efektywnością chłodzenia.

· Niedobór lub nadmiar czynnika chłodniczego w układzie – jego ilość w układzie klimatyzacyjnym powinna być starannie kontrolowana zarówno podczas montażu i pierwszego uruchomienia jak i podczas każdego przeglądu serwisowego. Podstawowym zadaniem serwisanta podczas przeglądu jest właśnie kontrola ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz regularne czyszczenie klimatyzatora tak aby system klimatyzacji nie ulegał awarii.

Wszystkie te problemy wymagają profesjonalnej interwencji serwisu klimatyzacji.

Obraz autorstwa freepik

Wyciekanie wody z jednostki wewnętrznej

Często spotykane problemy z systemami klimatyzacyjnymi obejmują również sytuacje, gdy dochodzi do chlapania wody z parownika. Może to wynikać zarówno z problemów technicznych jak i nieodpowiedniego użytkowania urządzenia.

Jednym z powodów zjawiska „chlapania” z jednostki wewnętrznej może być zbyt mała ilość czynnika wynikająca z nieprawidłowego napełnienia lub nieszczelność instalacji powodująca jego ubytki. Także zabrudzone filtry mogą prowadzić do przeciążenia systemu, co skutkuje mrożeniem skroplonej pary wodnej na parowniku. W skrajnych przypadkach niedobór czynnika może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprężarki.

Awaria pompki skroplin lub jej niewystarczająca wydajność także skutkować będzie gromadzeniem się zbyt dużej ilości wody w tacy ociekowej i wychlapywanie jej przez wentylator na zewnątrz obudowy. W układach w których skropliny odprowadzane są grawitacyjnie, podobny skutek powodować może niedrożność instalacji skroplin. Ewentualna nieszczelność układu musi byś  wyeliminowana już na etapie budowy instalacji natomiast problemy związane z drożnością systemu należy bezwzględnie usuwać na bieżąco aby uniknąć szkód w pomieszczeniu.

Podsumowując - jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy systemu klimatyzacyjnego, a szczególnie wyciekająca woda, powinny być natychmiast zgłaszane do serwisu. Często zdarza się bowiem, że na pierwszy rzut oka niewielki problem może prowadzić do poważnych awarii. Regularna kontrola i konserwacja urządzeń to podstawa ich prawidłowego funkcjonowania i długiej żywotności.

Nieprzyjemny zapach z klimatyzacji

Nieprzyjemny zapach z klimatyzacji to jedna z częściej pojawiających się nieprawidłowości funkcjonowania, które napotykają użytkownicy. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być zabrudzone filtry powietrza lub niewłaściwe funkcjonowanie układu odprowadzania skroplin które prowadzi do rozwoju bakterii i pleśni.

Zawsze podkreślamy znaczenie regularnego czyszczenia filtrów. Zaniedbanie tej czynności którą powinno się przeprowadzać niezależnie od okresowych przeglądów wykonywanych przez serwisanta, może w skrajnych przypadkach prowadzić do radykalnego obniżenia wydajności urządzenia. Zabrudzone filtry powietrza ograniczają przepływ powietrza przez system, co prowadzi do niewystarczającego chłodzenia pomieszczeń oraz wydzielania nieprzyjemnego zapachu.

Nieprzyjemne wrażenia zapachowe może również wywoływać nieprawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzenia skroplin. Para wodna zawarta w powietrzu podczas pracy klimatyzatora w  trybie chłodzenia osiada na lamelach parownika po czym spływa do tacy ociekowej. W poprawnie działającej instalacji zostaje następnie grawitacyjnie lub z pomocą pompki skroplin usunięta na zewnątrz pomieszczenia. Wszelkie zaburzenia tego procesu powodujące zatrzymanie stałego i skutecznego osuszania jednostki i instalacji, tworzy idealne warunki dla rozwoju mikroorganizmów.

Nowoczesne klimatyzatory są wyposażone w różne mechanizmy mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia tych problemów (takie jak samooczyszczanie czy funkcje osuszania parownika przed całkowitym wyłączeniem jednostki), to jednak regularna kontrola i serwis klimatyzacji jest niezbędna.

pixel