rurki kapilarne

( ilość produktów: 6 )

Miedziane rurki kapilarne

W małych urządzeniach chłodniczych takich jak chłodziarki domowe, kostkarki do lodu, schładzacze napojów, a także w klimatyzatorach i pompach ciepła małej mocy, zamiast zaworów rozprężnych stosuje się elementy dławiące – rurki miedziane o niewielkiej średnicy wewnętrznej od 0,5 do 3,0 mm zwane powszechnie rurkami kapilarnymi. Wykonane z miedzi w procesie przeciągania są bardzo tanim i prostym w wykonaniu elementem służącym dławieniu przepływu, a więc obniżaniu ciśnienia i temperatury wraz z odparowaniem części cieczy wpadającej do parownika. Jej wadą jest niewielka zdolność regulacyjna, a co za tym idzie konieczność bardzo starannego dobrania jej parametrów (średnicy i długości) do wymaganej wydajności chłodniczej. Bardzo ważne jest dla prawidłowej pracy układu chłodniczego z  miedzianą rurką kapilarną dokładne napełnienie czynnikiem chłodniczym (brak zbiornika czynnika). Właściwe napełnienie można skontrolować manometrem zamontowanym na stronie ssawnej i tłocznej sprężarki – korzystając z danych na tabliczce znamionowej sprężarki. W trakcie normalnego działania urządzenia, przerwy w jego pracy powinny być tak dobrane aby po zatrzymaniu sprężarki, w całym układzie, a więc w skraplaczu i parowniku doszło do wyrównania ciśnień. Dzięki temu po uruchomieniu sprężarka startuje bez przeciwciśnienia, z niewielkim momentem rozruchowym. Silnik elektryczny sprężarki może być zatem mniejszy i tańszy. Dla zabezpieczenia kapilary przed zatkaniem (nagarem, zgęstniałym olejem) należy przy każdym rozhermetyzowaniu instalacji wymienić filtr odwadniacz.

pixel